Στόχοι

Η ΕΚΖ είναι θρησκευτικά και κομματικά ουδέτερη. Κατά τη διάρκεια του χρόνου διοργανώνει εκδηλώσεις με κοινωνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα πάνω σε θέματα που αφορούν κυρίως στην Ελλάδα και στην Ελβετία.


Οι δραστηριότητές μας στοχεύουν στην:

  • προώθηση κάθε κοινωφελούς έργου υπέρ της Ελλάδας
  • παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και υποστήριξης στους Έλληνες της περιοχής
  • καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας, των ελληνικών εθίμων και παραδόσεων
  • ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ελλήνων καθώς και μεταξύ Ελλήνων και Ελβετών ή άλλων αλλοεθνών κατοίκων στην Ελβετία

 

Για την προώθηση των στόχων της, η ΕΚΖ συνεργάζεται με τις:

  • Ελληνικές διπλωματικές, προξενικές, σχολικές και εκκλησιαστικές Αρχές
  • Ελβετικές Αρχές
  • Οργανώσεις στην Ελβετία και στην Ελλάδα που εξυπηρετούν παρόμοιους σκοπούς

 

Ως μέλη της ΕΚΖ μπορούν να εγγραφούν 'Ελληνες, Ελβετοί ή και γενικά όσοι πρόσκεινται στους σκοπούς και στις δραστηριότητές της συμβάλλοντας ενεργά με την παρουσία ή τη δράση τους.