Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η                                           Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α                                       Ζ Υ Ρ Ι Χ Η Σ

Sechseläuten, Ζυρίχη 15 Απριλίου 2018                     Παρέλαση ελληνικής παιδικής ομάδας