Διοικητικό Συμβούλιο

Ιζόλδη Καμμένου  

Τάσος Βούτσας

Σοφία Κουσίδη

Νεκτάριος Ζούζουλας

Θανάσης Μηλιώνης   

Γιάννης Φουσέκης / Αλ. Γραμμένου

Αλεξάνδρα Γραμμένου

Βιβή Παπούλα

Γιώργος Λουμίτης  

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γραμματέας 

Ταμίας

Υπεύθυνος ηλεκτρονικής επικοινωνίας

Υπεύθυνοι ιστοσελίδας / facebook

Υπεύθυνη φυσικού ταχυδρομείου

Υπεύθυνη υποστήριξης δράσεων

Μέλος