Κοινότητα

Η Ελληνική Κοινότητα Ζυρίχης ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1979 και λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο σύμφωνα με το Άρθρο 60 του Ελβετικού Αστικού Κώδικα. Απαριθμεί 400 μέλη ενώ παρατηρείται συνεχής άνοδος του αριθμού των μελών και το ΔΣ του συλλόγου σας ευχαριστεί πραγματικά πολύ για τη μεγάλη και ενεργή συμμετοχή σας στο έργο του.