Εκδηλώσεις

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να ενημερωθείτε για παλαιότερες και μελλοντικές εκδηλώσεις, μέσα από ένα ημερολόγιο όπου θα παρουσιάζει τις δράσεις Ελληνικών Συλλόγων της Ελβετίας συμπεριλαμβανόμενης και της Κοινότητάς μας!